Cantine Torresella (Veneto)

Existují jedinečná místa, která mají dvojí duši. Mezi nimi je vinařství Torresella, které bylo založeno v roce 1984 a pěstuje odrůdy typické pro oblast východního Veneta.

Alpy na severu a benátská laguna na jihu objímají toto území a jejich blízká vzdálenost pomáhá charakterizovat specifické terroir. Jsme v úrodné zemi díky řekám, které protékají regionem s tisíciletou historií. Už staří Římané věděli, že se zde bude révě dařit. Po druhé světové válce nechal Gaetano Marzotto postavit stáje a domy mezi poli a vinicemi pro lidi, kteří zde obdělávali půdu. Dnes je Torresella panstvím, které pěstuje vysoce kvalitní hrozny, které dávají vynikající vína.

Pio Cesare (Piemonte)

Pio Cesare se narodil v roce 1881.

 Úspěšného podnikatele, přitahovala myšlenka vyrábět pro sebe, svou rodinu, přátele a zákazníky malé a vybrané množství vín z kopce Barolo a Barbaresco.

 Rodina vlastní cca 70 hektarů vinic se zvláště vhodnými expozicemi.

Oficiální klasifikace vinic –  podobná té, která byla provedena v Bordeaux v roce 1855 – byla dokončena v roce 2010 pro Barolo a v roce 2007 pro Barbaresco. Každá z  vinic v oblasti Barolo a v oblasti Barbaresco je hrdě zařazena do seznamu "Dalších zeměpisných zmínek".

Rozhodnutí umístit vinice v různých oblastech není náhodné, ale je určeno touhou smíchat a sloučit různé vlastnosti každé vinice a každé oblasti a vyrábět vína, která reprezentují styl všech terroir každé apelace. 

Toto byl klasický způsob výroby vín Barolo, Barbaresco a dalších Albesi na konci 19. století a zůstává filozofií rodiny, dnes i do budoucna.

Musita (Sicílie)

Dvě sestry, Giuseppina a Maria, a dva bratři, Gaetano a Domenico, píší příběh, který fascinuje děti a vnoučata, když uvádějí do praxe učení svého dědečka Giuseppe, pro kterého respektování přírody a její doby znamená zachování tradic a pravosti skutečné hodnoty života:" naše vína jsou poctou autentické pohostinnosti, kterou vnímáte, když se shromáždíte u typického sicilského stolu: láska, dobré jídlo, úsměvy, dialog, vyrovnanost."

Sklep, který byl vždy na špici z hlediska přírody a životního prostředí, provozuje ekologicky udržitelné vinařství: každá vinice je obdělávána s ohledem na specifické složení půdy, roční období a nejvhodnější přírodní postupy . Zvýšení biodiverzity historických vinic umožňuje zachování organoleptických hodnot ve finálním produktu.